O comparație între sistemele de înregistrare: Analog VS Digital

Proprietăţi ale înregistrării digitale

Există o serie de proprietăți specifice acestui tip de înregistrare sus menționat care îl diferențiază de modelul analog, și anume:

-limbajul specific pe care și emițătorul dar și receptorul trebuie să îl perceapă și care să specifice semnificația fiecărui simbol sau însemn folosit.

-sincronizarea, funcție pe care sistemele digitale o folosesc pentru a evită erorile cauzate de o eventuală suprapunere de sunet și care ar rezultă în ceea ce se numește ,,pop`` sau ,,scratch`` (un segment de zgomot )atunci când apăr disonanțe între cronometru și datele transmise.

-copierea, care indiferent de câte ori se repetă nu afectează cu nimic calitatea produsului final și nu deteriorează formă inițială a înregistrării, această nefiind una fizică.

-granulația, o diferență între valoarea continuă inițială, reală și analogică și cea digitalizata necesară procesului de traducere sau reprezentare în valori binare.

-erorile in formatul digital nu constau in erori ce perturbă redarea propriu zisă, și ar terbui să fie corectabile prin ștergere, inserție sau inlocuire de simboluri.